Investor Relations

Information om Årsstämma 2022

Svenska Nyttobostäders årsstämma  äger rum den 25 maj 2022.

Kallelse till stämman publiceras på hemsidan samt i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar senast den 27 april 2022.

 

Viktig information till dig som har förvaltarregistrerade aktier:

Registrera dina aktier senast den 16 maj!

Om du har aktier i depå har du så kallade förvaltarregistrerade aktier.
Då måste du be din bank/fondkommissionär att rösträttsregistrera aktierna i ditt namn inför stämman.
För att du ska kunna rösta på Svenska Nyttobostäders årsstämma måste dina aktier vara rösträttsregistrerade senast den 16 maj 2022.