Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till ny CFO

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till CFO. I rollen kommer han ingå i bolagets ledning. Rickard kommer närmast från rollen som Finansieringsansvarig på Ikano Bostad AB där han började 2017. Rickard har erfarenhet inom bland annat finansiering, skuldhantering och strategiarbete inom fastighetsbranschen. –Det ska bli väldigt kul att få in Rickard i organisationen. Hans kompetens […]

Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO

Stockholm, 20 januari 2021 Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.  Bolaget har utsett Catherine Hårderup som tillförordnad CFO fr.o.m. den 21 januari 2021 till dess att en ny permanent CFO är anställd.  Catherine är Civilekonom från Lunds Universitet med tidigare […]