Svenska Nyttobostäder tillträder 456 lägenheter

Förvaltningsbostadsbolaget Svenska Nyttobostäder har under september tillträtt totalt 456 lägenheter fördelat på två olika fastigheter i Stockholmsområdet. Fastigheten Fyrlotsen på Lidingö omfattar 180 lägenheter. Fastigheten Kronan i Barkarbystaden består av 276 lägenheter samt gym, café, restaurang och self-storage. Båda fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 35 Mkr årligen. […]