Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 juli – 30 september 2021

Resultat för 1 juli – 30 september 2021* Hyresintäkterna uppgick till 31 (32**) Mkr Driftnettot uppgick till 26 (20) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (6) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 37 (14) Mkr Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 35 (16) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,46 (0,17) kr *Jämfört med samma period […]