Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Hyresintäkterna uppgick till 49 (31) Mkr
Driftnettot uppgick till 39 (24) Mkr
Förvaltningsresultatet uppgick till 8 (5) Mkr
Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till -14 (23) Mkr
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 5 (23) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till -0,13 (0,26) kr

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)