Investor Relations

Översikt

På Svenska Nyttobostäders investerarsidor finns finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter. Syftet är att med relevant och korrekt information kontinuerligt förmedla Svenska Nyttobostäders ställning och verksamhet till kapitalmarknaden.

Bolagsbeskrivning

Här kan du läsa om noteringen av Svenska Nyttobostäder.

Finansiell kalender

Kommande händelserDatum
Delårsrapport Q3 202125 nov 2021
Bokslutskommuniké Q4 202125 feb 2022

Senaste rapporter

Här publiceras Bolagets finansiella rapporter och presentationer. 

Finansiella nyheter

Här hittar du pressmeddelanden och andra finansiella nyheter från Svenska Nyttobostäder.

Kontakta oss

Om du har några finansiella frågor går det bra att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

Svenska Nyttobostäder AB (publ) emitterar obligationer

Regulatorisk

Stockholm den 15 september 2021

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) överväger emission av företagsobligationer

Regulatorisk

Stockholm den 8 september 2021

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Regulatorisk

Resultat för 1 april – 30 juni 2021* · Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr · Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 23 (9) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23 (10) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,26…

Läs hela pressmeddelandet

Prenumerera


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.