Investor Relations

Översikt

På Svenska Nyttobostäders investerarsidor finns finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter. Syftet är att med relevant och korrekt information kontinuerligt förmedla Svenska Nyttobostäders ställning och verksamhet till kapitalmarknaden.

Bolagsbeskrivning

Här kan du läsa om noteringen av Svenska Nyttobostäder.

Finansiell kalender

Kommande händelserDatum
Delårsrapport Q3 202125 nov 2021
Bokslutskommuniké Q4 202125 feb 2022

Senaste rapporter

Här publiceras Bolagets finansiella rapporter och presentationer. 

Finansiella nyheter

Här hittar du pressmeddelanden och andra finansiella nyheter från Svenska Nyttobostäder.

Kontakta oss

Om du har några finansiella frågor går det bra att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatorisk

Stockholm 2021-10-08

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder tillträder 456 lägenheter

Icke-regulatorisk

Förvaltningsbostadsbolaget Svenska Nyttobostäder har under september tillträtt totalt 456 lägenheter fördelat på två olika fastigheter i Stockholmsområdet. Fastigheten Fyrlotsen på Lidingö omfattar 180 lägenheter. Fastigheten Kronan i Barkarbystaden består av 276 lägenheter samt gym, café, restaurang och self-storage. Båda fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 35 Mkr årligen.…

Läs hela pressmeddelandet

Prenumerera


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.