Investor Relations

Översikt

På Svenska Nyttobostäders investerarsidor finns finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter. Syftet är att med relevant och korrekt information kontinuerligt förmedla Svenska Nyttobostäders ställning och verksamhet till kapitalmarknaden.

Bolagsbeskrivning

Här kan du läsa om noteringen av Svenska Nyttobostäder.

Finansiell kalender

Kommande händelserDatum
Årsredovisning 202028 april 2021
Delårsrapport Q1 202125 maj 2021
Årsstämma 202127 maj 2021
Halvårsrapport Q2 202125 augusti 2021
Delårsrapport Q3 202125 november 2021

Senaste rapporter

Här publiceras Bolagets finansiella rapporter och presentationer. 

Finansiella nyheter

Här hittar du pressmeddelanden och andra finansiella nyheter från Svenska Nyttobostäder.

Kontakta oss

Om du har några finansiella frågor går det bra att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020

Regulatory pressrelease

Stockholm, 25 februari 2021

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO

Regulatory pressrelease

Stockholm, 20 januari 2021 Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.  Bolaget har utsett Catherine Hårderup som tillförordnad CFO fr.o.m. den 21 januari 2021 till dess att en ny permanent CFO är anställd.  Catherine är Civilekonom från Lunds Universitet med tidigare…

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

Regulatory pressrelease

Stockholm 2020-12-10 Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 757 638 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020.

Läs hela pressmeddelandet

Prenumerera


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.