Investor Relations

Översikt

På Svenska Nyttobostäders investerarsidor finns finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter. Syftet är att med relevant och korrekt information kontinuerligt förmedla Svenska Nyttobostäders ställning och verksamhet till kapitalmarknaden.

Bolagsbeskrivning

Här kan du läsa om noteringen av Svenska Nyttobostäder.

Finansiell kalender

Kommande händelserDatum
Bokslutskommuniké Q4 202125 feb 2022
Årsredovisning 202128 apr 2022

Senaste rapporter

Här publiceras Bolagets finansiella rapporter och presentationer. 

Finansiella nyheter

Här hittar du pressmeddelanden och andra finansiella nyheter från Svenska Nyttobostäder.

Kontakta oss

Om du har några finansiella frågor går det bra att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2021

Regulatorisk

Resultat för 1 juli – 30 september 2021* · Hyresintäkterna uppgick till 31 (32) Mkr · Driftnettot uppgick till 26 (20) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (6) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 37 (14) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 35 (16) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,46…

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentligör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

Regulatorisk

Stockholm, 2021-11-01

Läs hela pressmeddelandet

Prenumerera


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.