Investor Relations

Översikt

På Svenska Nyttobostäders investerarsidor finns finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter. Syftet är att med relevant och korrekt information kontinuerligt förmedla Svenska Nyttobostäders ställning och verksamhet till kapitalmarknaden.

Bolagsbeskrivning

Här kan du läsa om noteringen av Svenska Nyttobostäder.

Finansiell kalender

Kommande händelserDatum
Delårsrapport Q1 202125 maj 2021
Årsstämma 202127 maj 2021
Halvårsrapport Q2 202125 aug 2021
Delårsrapport Q3 202125 nov 2021

Senaste rapporter

Här publiceras Bolagets finansiella rapporter och presentationer. 

Finansiella nyheter

Här hittar du pressmeddelanden och andra finansiella nyheter från Svenska Nyttobostäder.

Kontakta oss

Om du har några finansiella frågor går det bra att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

Svenska Nyttobostäder AB (publ) årsredovisning för 2020

Regulatorisk

Stockholm, 2021-04-28 Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2020 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-28 kl.18.00.

Läs hela pressmeddelandet

Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatorisk

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020

Regulatorisk

Stockholm, 25 februari 2021

Läs hela pressmeddelandet

Prenumerera


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.