Investor Relations

Översikt

På Svenska Nyttobostäders investerarsidor finns finansiell information och fakta för aktieägare, investerare, analytiker och övriga intressenter. Syftet är att med relevant och korrekt information kontinuerligt förmedla Svenska Nyttobostäders ställning och verksamhet till kapitalmarknaden.

Bolagsbeskrivning

Här kan du läsa om noteringen av Svenska Nyttobostäder.

Finansiell kalender

Kommande händelserDatum
Halvårsrapport Q2 202125 aug 2021
Delårsrapport Q3 202125 nov 2021

Senaste rapporter

Här publiceras Bolagets finansiella rapporter och presentationer. 

Finansiella nyheter

Här hittar du pressmeddelanden och andra finansiella nyheter från Svenska Nyttobostäder.

Kontakta oss

Om du har några finansiella frågor går det bra att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatorisk

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 27 maj 2021 årsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Regulatorisk

Resultat för perioden 1 jan – 31 mar 2021* · Hyresintäkterna ökade till 28 (19) Mkr · Driftnettot uppgick till 24 (7) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (-8) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 17 (43) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 18 (26) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till…

Läs hela pressmeddelandet

Svenska Nyttobostäder AB (publ) årsredovisning för 2020

Regulatorisk

Stockholm, 2021-04-28 Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2020 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-28 kl.18.00.

Läs hela pressmeddelandet

Prenumerera


Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.