Investor Relations

Aktien

Svenska Nyttobostäder AB (publ) är sedan 4 november 2020 listad på NASDAQ First North Growth Market med två noterade aktieslag; stamaktie för långsiktig värdetillväxt och preferensaktie för stabil utdelning varje kvartal.

Svenska Nyttobostäders stamaktie och preferensaktie handlas under kortnamnet ”NYTTO” respektive ”NYTTO PREF”.