Investor Relations

Valberedning

I enlighet med de av bolagsstämman fastställda principerna för valberedningen ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Svenska Nyttobostäder AB (publ) bestod av följande ledamöter:

John Sjölund, utsedd av Bostadsnytta i Sverige AB
Anders Bengtsson, utsedd av Bengtssons Tidnings AB
Jakob Johansson, utsedd av Batten AB
Johan Thorwid, utsedd av AC Kapital Invest AB

John Sjölund är valberedningens ordförande.

Aktieägare komma i kontakt med valberedningen ska göra detta per mail till:

John Sjölund
John.sjolund@almequity.se

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)