Investor Relations

Aktieägare

Nedan redovisas Svenska Nyttobostäders största aktieägare per 31 december 2020. 

Aktieägare*Antal stamaktierAntal preferensaktierÄgande kapitalÄgande röster
ALM Equity AB36 984 8881 000 92357,28%60,71%
Bengtssons Tidnings AB6 833 5622 914 98714,70%11,66%
Nordnet Pensionsförsäkring AB6 630 770699 42211,05%10,97%
Batten AB2 844 333-4,29%4,66%
Andersson Company Holding AB1 195 9661 094 9303,45%2,14%
Futur Pensionsförsäkringsbolag AB1 443 314-2,18%2,36%
Thureda Gruppen AB1 361 775-2,05%2,23%
FW Förvaltning AB584 284-0,88%0,96%
Rolfast Invest AB366 337-0,55%0,60%
Övriga aktieägare2 256 171102 9753,56%3,71%
Summa60 501 4005 813 237100%100%

* Genom bolag, försäkring eller privat