Investor Relations

Bolagsstyrning

Svenska Nyttobostäder är publikt svenskt aktiebolag som är noterat på NASDAQ First North Growth Market.

Bolagsstyrningen i Svenska Nyttobostäder grundar sig på gällande lagstiftning, Nasdaq First North Growth Markets regelverk och andra externa styrdokument och rekommendationer samt internt fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.