Investor Relations

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret.

Viktig information till dig som har förvaltarregistrerade aktier

Registrera dina aktier senast den 16 maj!

Om du har aktier i depå har du så kallade förvaltarregistrerade aktier.
Då måste du be din bank/fondkommissionär att rösträttsregistrera aktierna i ditt namn inför stämman.
För att du ska kunna rösta på Svenska Nyttobostäders årsstämma måste dina aktier vara rösträttsregistrerade senast den 16 maj 2022.

 

Anmälan om ärenden till dagordningen för årsstämman 2022 stängdes den 12 april 2022.