Investor Relations

Styrelse

Enligt Svenska Nyttobostäders bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Styrelsen i Svenska Nyttobostäder består för närvarande av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

NamnBefattningFödelseårInvaldOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Emma NorburgStyrelseordförande19752020JaNej
Joakim AlmStyrelseledamot19612020NejNej
Jonas BengtssonStyrelseledamot19692020NejJa
Hanna WachtmeisterStyrelseledamot19892020JaJa
Fredrik ArpeStyrelseledamot19692022JaNej

Emma Norburg
Styrelseordförande

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

Joakim Alm
Styrelseledamot

30 444 397

Stamaktier

1 933 440

Preferensaktier

Jonas Bengtsson
Styrelseledamot

7 041 792

Stamaktier

2 440 135

Preferensaktier

Fredrik Arpe
Styrelseledamot

8 594

Stamaktier

4 213

Preferensaktier

Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot

1 246

Stamaktier

500

Preferensaktier

Innehav per 2022-12-31

Emma Norburg
Styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 11 augusti 2020

0

Stamaktier*

0

Preferensaktier*

Född: 1975

Huvudsaklig utbildning: Jur.kand från Lunds universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande och delägare i Advokatfirma DLA Piper. Sweden AB samt kommanditdelägare (via bolag) i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB. Styrelseledamot i Advokatfirman Emma Bergström AB. Suppleant i Backwoods Applebay AB och Anna Berntorp Advokat AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (under de senaste fem åren): Suppleant i Information & Invest Stockholm AB.

Aktieinnehav i bolaget:*

Beroende i förhållande till bolaget men oberoende till bolagets större aktieägare.


*Innehav per 2022-12-31

Joakim Alm
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 27 juli 2020

30 444 397

Stamaktier*

1 933 440

Preferensaktier*

Född: 1961

Huvudsaklig utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i flertalet dotterbolag till ALM Equity AB och Dammskogen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Aros Bostadsutveckling AB, Klövern AB, Kakel Max AB (publ), Barracuda Hotel Holding AB, 3E Property AB, Last Mile Services AB (inklusive dotterbolag), Hemvid Bostad Holding AB (inklusive dotterbolag), mycitywave AB, Joakim Alm GPJ AB (inklusive dotterbolag), Tiririca Surf Hotel AB, Total Asset Management Sverige AB, AP Towers AB och JFSIW Konsult AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i flertalet dotterbolag till ALM Equity AB, Klövern AB, Bergsporten AB, Kakel Max AB (publ), K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Kopparnäset AB och Stadsrum Fastigheter AB. Styrelseuppdrag i Högantorp Skog AB, 3E Entertainment AB, Tray Apartments AB, Mörby Villatomter Holding AB, MJW Invest AB, Millmall AB, Burgsviken Utveckling AB, Mossrosen 2 Fastighets AB och Fastighets AB Åldfrun 1.

Aktieinnehav i bolaget:* 30 444 397 stamaktier (varav 29 943 051 via ALM Equity AB) och 1 933 440 preferensaktier (varav 1 746 727 via ALM Equity AB).

Beroende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare.

*Innehav per 2022-12-31

Jonas Bengtsson
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 17 september 2020

7 041 792

Stamaktier*

2 440 135

Preferensaktier*

Född: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Andra nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseuppdrag i Bengtssons Tidnings Aktiebolag, Jonas Bengtsson Invest AB, JB Defense AB, Zensum AB, Kiai Fastigheter AB, Bjärebyholding AB (inklusive uppdrag i dotterbolag), Nordic Iron Ore AB, Origo Fonder AB och Atelier Capri AB. Styrelseuppdrag i flertalet dotterbolag till ALM Equity AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (under de senaste fem åren): Styrelseuppdrag i Bengtssons Värdepapper AB, Stenbe Förvaltnings AB, Svenska Landsortstidningars Förlagsaktiebolag och Albyäng Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget:* 7 041 792 stamaktier och 2 440 135 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget men beroende till bolagets större aktieägare.

*Innehav per 2022-12-31

Fredrik Arpe
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 25 maj 2022

8 594

Stamaktier*

4 123

Preferensaktier*

Född: 1969.

Erfarenhet och bakgrund: Arbetat inom fastighetssektorn sedan 1988 med hela kedjan från utveckling till förvaltning. Tidigare vVD i ALM Equity. Arbetar sedan januari 2023 som tillförordnad VD i Svenska Nyttobostäder AB (publ).

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet

Övriga uppdrag: styrelseuppdrag i flera olika projektrelaterade bolag.

Aktieinnehav i bolaget:* 8 594 stamaktier och 4 123 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

*Innehav per 2022-12-31

 

Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 11 augusti 2020

1 246

Stamaktier*

500

Preferensaktier*

Född: 1989

Huvudsaklig utbildning: Bachelor of Science in Business Finance från Cass Business School och studier inom International Relations & Management vid University of St. Andrews.

Andra nuvarande uppdrag utanför koncernen: Verkställande direktör i Flat Capital AB (publ). Styrelseledamot i MJW Invest AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (under de senaste fem åren): –Markets och Investment Banking på SEB. 

Aktieinnehav i bolaget:* 1 246 stamaktier och 500 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare.

*Innehav per 2022-12-31

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)