Investor Relations

Styrelse

Enligt Svenska Nyttobostäders bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Styrelsen i Svenska Nyttobostäder består för närvarande av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

NamnBefattningFödelseårInvaldOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Emma NorburgStyrelseordförande19752020JaNej
Joakim AlmStyrelseledamot19612020NejNej
Jonas BengtssonStyrelseledamot19692020NejJa
Hanna WachtmeisterStyrelseledamot19892020JaJa
Fredrik ArpeStyrelseledamot19692022NejJa

Emma Norburg
Styrelseordförande

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

Joakim Alm
Styrelseledamot

30 444 397

Stamaktier

1 661 162

Preferensaktier

Jonas Bengtsson
Styrelseledamot

7 041 792

Stamaktier

2 473 974

Preferensaktier

Fredrik Arpe
Styrelseledamot

8 594

Stamaktier

4 213

Preferensaktier

Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot

1 246

Stamaktier

500

Preferensaktier