Investor Relations

Styrelse

Enligt Svenska Nyttobostäders bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Styrelsen i Svenska Nyttobostäder består för närvarande av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

NamnBefattningFödelseårInvaldOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Emma NorburgStyrelseordförande19752020JaNej
Joakim AlmStyrelseledamot19612020NejNej
Jonas BengtssonStyrelseledamot19692020NejJa
Frida HolmbergStyrelseledamot19842020NejJa
Gunilla HögbomStyrelseledamot19582020JaJa
Hanna WachtmeisterStyrelseledamot19892020JaJa

Emma Norburg
Styrelseordförande

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

Joakim Alm
Styrelseledamot

36 986 012

Stamaktier

995 036

Preferensaktier

Jonas Bengtsson
Styrelseledamot

6 833 562

Stamaktier

2 908 987

Preferensaktier

Frida Holmberg
Styrelseledamot

2 000

Stamaktier

1 000

Preferensaktier

Gunilla Högbom
Styrelseledamot

3 000

Stamaktier

1 500

Preferensaktier

Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot

3 000

Stamaktier

1 500

Preferensaktier