Investor Relations

Styrelse

Enligt Svenska Nyttobostäders bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter utan suppleanter.
Styrelsen i Svenska Nyttobostäder består för närvarande av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

NamnBefattningFödelseårInvald
Emma NorburgStyrelseordförande19752020
Joakim AlmStyrelseledamot19612020
Jonas BengtssonStyrelseledamot19692020
Frida HolmbergStyrelseledamot19842020
Gunilla HögbomStyrelseledamot19582020
Hanna WachtmeisterStyrelseledamot19892020

Emma Norburg
Styrelseordförande

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

Joakim Alm
Styrelseledamot

37 106 643

Stamaktier

559 161

Preferensaktier

Jonas Bengtsson
Styrelseledamot

208 230

Stamaktier

0

Preferensaktier

Frida Holmberg
Styrelseledamot

2 000

Stamaktier

1 000

Preferensaktier

Gunilla Högbom
Styrelseledamot

2 000

Stamaktier

1 000

Preferensaktier

Hanna Wachtmeister
Styrelseledamot

1 000

Stamaktier

500

Preferensaktier