Investor Relations

Ledning

Ledningen i Svenska Nyttobostäder tar övergripande beslut inom bolaget.

NamnBefattningFödelseårAnställd sedanOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Tommy JohanssonVD19712020JaNej
Anna JakobssonCOO19872022JaNej
Rickard GerdinCFO19842022JaNej

Tommy Johansson
VD

5 000

Stamaktier

2 000

Preferensaktier

10 000

Teckningsoptioner

Anna Jakobsson
COO

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

10 000

Teckningsoptioner

Rickard Gerdin
CFO

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

10 000

Teckningsoptioner