Investor Relations

Ledning

Ledningen i Svenska Nyttobostäder tar övergripande beslut inom bolaget.

NamnBefattningFödelseårAnställd sedanOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Fredrik Arpetf VD19692023JaNej
Anna JakobssonCOO19872022JaNej
Rickard GerdinCFO19842022JaNej

Fredrik Arpe
tf VD

8 594

Stamaktier

0

Preferensaktier

Anna Jakobsson
COO

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

10 000

Teckningsoptioner

Rickard Gerdin
CFO

0

Stamaktier

0

Preferensaktier

10 000

Teckningsoptioner

Fredrik Arpe
tf VD
tf VD sedan 31 januari 2023

8 594

Stamaktier*

4 123

Preferensaktier*

Född: 1969.

Erfarenhet och bakgrund: Arbetat inom fastighetssektorn sedan 1988 med hela kedjan från utveckling till förvaltning. Tidigare vVD i ALM Equity. Arbetar sedan januari 2023 som tillförordnad VD i Svenska Nyttobostäder AB (publ).

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet

Övriga uppdrag: styrelseuppdrag i flera olika projektrelaterade bolag.

Aktieinnehav i bolaget:* 8 594 stamaktier och 4 123 preferensaktier.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

*Innehav per 2022-12-31

Anna Jakobsson
COO
COO sedan 25 maj 2022

0

Stamaktier*

0

Preferensaktier*

10 000

Teckningsoptioner*

Född: 1987.

Erfarenhet och bakgrund: Arbetat inom fastighetsbranschen i många år – bland annat som marknadsansvarig på AMF Fastigheter och inom affärsutveckling och digitalisering på Humlegården Fastigheter. Innan dess var Anna verksam inom Aller media och arbetade med affärsutveckling och projektledning.

Utbildning: Fil. kand. i marknadsföring, ekonomi och kommunikation. Studier i stadsutveckling och digital innovation.

Aktieinnehav i bolaget:* 10 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

*Innehav per 2022-12-31

Rikard Gerdin
CFO
CFO sedan 1 juni 2022

0

Stamaktier*

0

Preferensaktier*

10 000

Teckningsoptioner*

Född: 1984.

Erfarenhet och bakgrund: Mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen. Tidigare verksam som fi nansieringsansvarig på Ikano Bostad. Rickard har även tidigare erfarenhet från JLL Debt & Financial Advisory. Dessförinnan arbetade han på Brummer & Partners – en internationell hedgefondförvaltare.

Utbildning: Ekonomi magisterexamen.

Aktieinnehav i bolaget:* 10 000 teckningsoptioner.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

*Innehav per 2022-12-31

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)