Investor Relations

Ledning

Ledningen i Svenska Nyttobostäder tar övergripande beslut inom bolaget.

NamnBefattningFödelseårAnställd sedanOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Tommy JohanssonVD19712020JaNej
Fredrika MorénCFO19602020JaNej

Tommy Johansson
VD

5 000

Stamaktier

2 000

Preferensaktier

10 000

Teckningsoptioner

Fredrika Morén
CFO

1 100

Stamaktier

300

Preferensaktier

0

Teckningsoptioner