Investor Relations

Ledning

Ledningen i Svenska Nyttobostäder tar övergripande beslut inom bolaget.

NamnBefattningFödelseårAnställd sedanOberoende i förhållande till
Bolagets större aktieägare
Oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen
Tommy JohanssonVD19712020JaNej
Fredrika MorénCFO19602020JaNej

Tommy Johansson
VD

4 000

Stamaktier

2 000

Preferensaktier

Fredrika Morén
CFO

300

Stamaktier

600

Preferensaktier