Investor Relations

Press och media

Nedan hittar du samtliga pressmeddelanden som Svenska Nyttobostäder har offentliggjort. Du har möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden genom vår prenumerationstjänst. 

Besök vårt media- och pressrum 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020
Regulatoriskt

Stockholm, 25 februari 2021

Läs hela pressmeddelandet här
Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO
Regulatoriskt

Stockholm, 20 januari 2021 Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.  Bolaget har utsett Catherine Hårderup som tillförordnad CFO fr.o.m. den 21 januari 2021 till dess att en ny permanent CFO är anställd.  Catherine är Civilekonom från Lunds Universitet med tidigare…

Läs hela pressmeddelandet här
Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission
Regulatoriskt

Stockholm 2020-12-10 Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 757 638 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020.

Läs hela pressmeddelandet här
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA NYTTOBOSTÄDER AB (PUBL)
Regulatoriskt

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020.Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Läs hela pressmeddelandet här
Idag är första dag för handel i Svenska Nyttobostäder AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market
Regulatoriskt

Stockholm 2020-11-04

Läs hela pressmeddelandet här
Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning
Icke-regulatoriskt

Stockholm 2020-10-30 Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth…

Läs hela pressmeddelandet här

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.