Investor Relations

Press och media

Nedan hittar du samtliga pressmeddelanden som Svenska Nyttobostäder har offentliggjort. Du har möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden genom vår prenumerationstjänst. 

Besök vårt media- och pressrum 

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 25 maj 2022 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatoriskt

Stockholm, 19 maj 2022

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter

Regulatoriskt

Stockholm, 6 maj 2022

Läs hela pressmeddelandet här

Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatoriskt

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl. 09:00, hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm.  Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att poströsta innan bolagsstämman.

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder tillträder 449 lägenheter – positiv värdeförändring om 267 Mkr

Icke-regulatoriskt

Stockholm, 1 april 2022

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

Regulatoriskt

Stockholm 2022-03-31

Läs hela pressmeddelandet här

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 17 mars 2022 extra bolagsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor.  Rätt att teckna de nya aktierna ska,…

Läs hela pressmeddelandet här

Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatoriskt

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 mars 2022. Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2021

Regulatoriskt

Stockholm den 25 februari 2022

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till ny CFO

Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder utser Rickard Gerdin till CFO. I rollen kommer han ingå i bolagets ledning. Rickard kommer närmast från rollen som Finansieringsansvarig på Ikano Bostad AB där han började 2017. Rickard har erfarenhet inom bland annat finansiering, skuldhantering och strategiarbete inom fastighetsbranschen. –Det ska bli väldigt kul att få in Rickard i organisationen. Hans kompetens…

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 juli - 30 september 2021

Regulatoriskt

Resultat för 1 juli – 30 september 2021* · Hyresintäkterna uppgick till 31 (32) Mkr · Driftnettot uppgick till 26 (20) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (6) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 37 (14) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 35 (16) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,46…

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentligör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer på Nasdaq Stockholm

Regulatoriskt

Stockholm, 2021-11-01

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder tillträder 456 lägenheter

Icke-regulatoriskt

Förvaltningsbostadsbolaget Svenska Nyttobostäder har under september tillträtt totalt 456 lägenheter fördelat på två olika fastigheter i Stockholmsområdet. Fastigheten Fyrlotsen på Lidingö omfattar 180 lägenheter. Fastigheten Kronan i Barkarbystaden består av 276 lägenheter samt gym, café, restaurang och self-storage. Båda fastigheterna är fullt uthyrda och har tillsammans ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 35 Mkr årligen.…

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

Regulatoriskt

Stockholm 2021-09-29

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 993 596 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på årsstämman den 27 maj 2021.

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) överväger emission av företagsobligationer

Regulatoriskt

Stockholm den 8 september 2021

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Regulatoriskt

Resultat för 1 april – 30 juni 2021* · Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr · Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 23 (9) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23 (10) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,26…

Läs hela pressmeddelandet här

Kommuniké från årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 27 maj 2021 årsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Regulatoriskt

Resultat för perioden 1 jan – 31 mar 2021* · Hyresintäkterna ökade till 28 (19) Mkr · Driftnettot uppgick till 24 (7) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (-8) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 17 (43) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 18 (26) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till…

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) årsredovisning för 2020

Regulatoriskt

Stockholm, 2021-04-28 Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2020 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-28 kl.18.00.

Läs hela pressmeddelandet här

Kallelse till årsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Regulatoriskt

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020

Regulatoriskt

Stockholm, 25 februari 2021

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder utser tillfällig CFO

Regulatoriskt

Stockholm, 20 januari 2021 Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.  Bolaget har utsett Catherine Hårderup som tillförordnad CFO fr.o.m. den 21 januari 2021 till dess att en ny permanent CFO är anställd.  Catherine är Civilekonom från Lunds Universitet med tidigare…

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

Regulatoriskt

Stockholm 2020-12-10 Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 757 638 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020.

Läs hela pressmeddelandet här

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVENSKA NYTTOBOSTÄDER AB (PUBL)

Regulatoriskt

Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2020.Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Läs hela pressmeddelandet här

Idag är första dag för handel i Svenska Nyttobostäder AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market

Regulatoriskt

Stockholm 2020-11-04

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) erhåller villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Icke-regulatoriskt

Stockholm 2020-10-30 Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Svenska Nyttobostäder" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq"). Beslutet är villkorat av (i) att Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning och (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth…

Läs hela pressmeddelandet här

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.