Investor Relations

Press och media

Nedan hittar du samtliga pressmeddelanden som Svenska Nyttobostäder har offentliggjort. Du har möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden genom vår prenumerationstjänst. 

Besök vårt media- och pressrum 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) överväger emission av företagsobligationer

Regulatoriskt

Stockholm den 8 september 2021

Läs hela pressmeddelandet här

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Regulatoriskt

Resultat för 1 april – 30 juni 2021* · Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr · Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr · Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr · Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 23 (9) Mkr · Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 23 (10) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,26…

Läs hela pressmeddelandet här

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.