Investor Relations

Rapporter och presentationer

Här finns Svenska Nyttobostäders publicerade finansiella rapporter och presentationer.

Vi rapporterar i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på NASDAQ First North Growth Market.