Investor Relations

Kalender

Svenska Nyttobostäder tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Svenska Nyttobostäders representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kommande händelserDatum
Årsstämma 202225 maj 2022
Halvårsrapport Q2 202223 augusti 2022
Delårsrapport Q3 202217 november 2022