Investor Relations

Kalender

Svenska Nyttobostäder tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Svenska Nyttobostäders representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kommande händelserDatum
Bokslutskommuniké Q4 202125 feb 2022
Årsredovisning 202128 apr 2022
Delårsrapport Q1 202225 maj 2022