Investor Relations

Kalender

Svenska Nyttobostäder tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport. Under denna period avstår Svenska Nyttobostäders representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Kommande händelserDatum
Bokslutskommuniké Q4 202222 februari 2023
Delårsrapport Q1 20239 maj 2023
Halvårsrapport Q2 202320 juli 2023