Investor Relations

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

17 mars 2022, 17:10
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607 höll den 17 mars 2022 extra bolagsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Apelsinhöjden Holding AB, som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Häggvik Nova 7 och 8). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet. Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie.

Tommy Johansson
VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)