Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapporter

6 maj 2022, 16:30
Regulatoriskt

Stockholm, 6 maj 2022

Svenska Nyttobostäder ändrar datum för publicering av bolagets finansiella rapporter. Detta med anledning av att Svenska Nyttobostäder AB är intressebolag till ALM Equity AB, som offentliggör sina rapporter tidigare.

Följande datum har ändrats:

  • Q1 2022 publiceras 19 maj 2022, tidigare kommunicerat 25 maj 2022
  • Q2 2022 publiceras 23 augusti 2022, tidigare kommunicerat 25 augusti 2022
  • Q3 2022 publiceras 17 november 2022, tidigare kommunicerat 23 november 2022.

 

För mer information, kontakta:
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Offentliggörande
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-06 kl: 16.30.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)