Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se 

ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/