Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delårsrapport 1 juli – 30 september 2021

25 november 2021, 08:00
Regulatoriskt

Resultat för 1 juli – 30 september 2021*

 • Hyresintäkterna uppgick till 31 (32**) Mkr
 • Driftnettot uppgick till 26 (20) Mkr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (6) Mkr
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 37 (14) Mkr
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 35 (16) Mkr och resultat per stamaktie uppgick till 0,46 (0,17) kr

*Jämfört med samma period föregående år
**Jämförelsetalen för perioden juli-september 2020 påverkas av felaktig periodisering av hyresintäkter, normaliserad hyresintäkt var 24 Mkr.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Svenska Nyttobostäder emitterar säkerställd obligation om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 1 250 Mkr. Lånet förfaller i september 2024.
 • Bolaget tillträdde totalt 456 lägenheter.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Valberedning utsedd i Svenska Nyttobostäder AB.
 • Svenska Nyttobostäder utser ny tillfällig CFO.
 • Bolagets obligation upptogs till handel på Nasdaq Stockholm den 3 november 2021.
 • Erik Penser Bank har på uppdrag av huvudägaren ALM Equity AB tagit fram en oberoende marknadsvärdering av bolagets stamaktier, vilken indikerar 141,60 kr per aktie.

VD har ordet

Vi tar tydliga steg mot våra mål

Det är en förmån att få driva ett nystartat bolag med en frisk portfölj av attraktiva objekt som vi dessutom förvärvat på termin. Det ger oss tid att växa i vår kostym och utveckla vårt erbjudande, yteffektiva förvaltningslägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Under kvartalet har vi förflyttat oss framåt såväl mot våra finansiella ambitioner som mot det fastighetsbolag vi vill vara 2025.

Vi gör det vi har sagt
Vårt finansiella mål är att leverera ett driftnetto om 600 Mkr år 2025. Under perioden tillträdde vi ytterligare två fastigheter, en i Larsberg på Lidingö och en i Barkarbystaden i Järfälla. Det tillför ytterligare 35 Mkr till vårt normaliserade driftnetto samt 456 yteffektiva lägenheter. Det är i linje med den plan vi har lagt och kommer fortsätta att leverera enligt. Per den 30 september har vi tillträtt ungefär en fjärdedel av det totala beståndet om 5 752 lägenheter.

Ambitionen är att med nytänkande och innovation utveckla fastighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade yteffektiva lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Den nyproducerade fastigheten i Barkarbystaden är ett utomordentligt exempel på hur vi förverkligar den ambitionen. Här har vi installerat digitala lås, placerat elbilspool i garaget, fått in aktörer som driver gym, café, restaurang och ett self-storage – helt i linje med vårt koncept ”communities”. Samtidigt skapar vi ett yteffektivt boende där vi ser till att minimera det CO2-avtryck som varje boende tillför.

Med ett växande fastighetsbestånd förstärks vårt resultat och förbättras våra marginaler. Vilket kvartalets driftnetto visar som uppgick till 26 Mkr med motsvarande en överskottsgrad om 84 procent jämfört med motsvarande period föregående år då driftnettot uppgick till 20 Mkr med en överskottsgrad om 62 procent.

Diversifierad finansiering
I september tog Svenska Nyttobostäder ett annat viktigt steg framåt när vi emitterade en säkerställd obligation. Tidigare har en stor del av vår finansiering varit traditionella banklån och direktlån. Med obligationen skapar vi en mer diversifierad finansiering. Konkurrensen på obligationsmarknaden är hög och jag är stolt över det stora intresse som obligationen mottog. Den attraherade ett starkt intresse hos såväl nordiska som internationella investerare vilket medförde att boken blev markant övertecknad.

Vi spelar en viktig roll
En ökad rörlighet kräver tillgång till flexibla boenden. I en alltmer rörlig arbetsmarknad där det blir allt vanligare att vi under längre perioder arbetar, studerar eller forskar på annan ort, är det avgörande för Stockholm att bostadsmarknaden fungerar både för privatpersoner samt företag, institutioner och skolor. Med vår affärsidé ser vi till att göra just detta och vi har redan hunnit tillföra 1 348 nya flexibla och yteffektiva lägenheter till Stockholms bostadsmarknad.

Jag är stolt över det vi åstadkommer. Idag slussas många som får jobb eller en utbildningsplats i Stockholm ofta ut på en osäker andrahandsmarknad. Med nytänkande och ett flexibelt boendekoncept fyller Svenska Nyttobostäder en allt viktigare roll på Stockholms bostadsmarknad.

Oavsett om våra boende kommer från Bostadsförmedlingens kö eller erbjuds en av våra lägenheter via myndigheter, företag och institutioner så bidrar våra flexibla och yteffektiva lägenheter direkt till att minska bostadsbristen.

Tommy Johansson, VD
Stockholm den 25 november 2021

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)