Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) får obligationsinnehavares godkännande av ändringar av, och undantag från, obligationsvillkor med anledning av föreslagen fusion

18 april 2024, 17:00
Regulatoriskt

Det skriftliga förfarandet som initierades genom meddelande den 28 mars 2024 (”Skriftliga Förfarandet”), avseende vissa ändringar av, och undantag från, villkoren för Svenska Nyttobostäder AB (publ):s (“Bolaget”) utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0016797799 (”Obligationerna”), har idag avslutats.

Den 28 mars 2024 meddelade Bolaget genom pressmeddelande att Bolaget föreslås gå samman med ALM Equity AB (publ) (”ALM Equity”) (”Fusionen”) och att Bolaget med anledning av Fusionen initierat det Skriftliga Förfarandet i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar av, och undantag från, villkoren för Obligationerna. Ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och obligationsinnehavare representerandes en erforderlig majoritet av det justerade nominella beloppet för Obligationerna har röstat för Bolagets förslag enligt det Skriftliga Förfarandet. Innehavarna av Obligationerna har därmed godkänt ändringarna av, och undantagen från, villkoren för Obligationerna.

Vidare har innehavarna av ALM Equitys utestående obligationslån 2020/2025 med ISIN SE0015191978 och 2021/2026 med ISIN SE0016074595 (”ALM Equity-Obligationerna”) godkänt vissa ändringar av villkoren för ALM Equity-Obligationerna med anledning av Fusionen. Därmed är villkoret avseende godkännande av ändringar av villkoren för Bolagets respektive ALM Equitys utestående obligationer i Joakim Alms åtagande att rösta för Fusionen vid ALM Equitys årsstämma uppfyllt.

Villkorsändringarna (förutom bytet av emittent av Obligationerna från Bolaget till ALM Equity AB (publ) (”Emittentbytet”)) och undantagen kommer träda i kraft när bolagsstämmorna i Bolaget och ALM Equity beslutat att godkänna Fusionen. Emittentbytet kommer träda i kraft i samband med slutförandet av Fusionen.

De ändrade villkoren för Obligationerna (förutom avseende Emittentbytet) kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida samt på www.stamdata.com från och med att villkorsändringarna (förutom avseende Emittentbytet) och undantagen har trätt i kraft. De ändrade villkoren för Obligationerna avseende Emittentbytet kommer finnas tillgängliga på ALM Equitys hemsida samt på www.stamdata.com från och med att Emittentbytet har trätt ikraft. Villkorsändringarna och undantagen från obligationsvillkoren framgår även i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet, som är tillgängligt på Bolagets hemsida samt på www.nordictrustee.com.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Nordic Trustee på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Rickard Gerdin, CFO
rickard.gerdin@nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 17.00.


OM SVENSKA NYTTOBOSTÄDER

Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med nyproducerade och kvadratsmarta lägenheter i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)