Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

29 september 2021, 18:30
Regulatoriskt

Stockholm 2021-09-29

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 1 444 279 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på årsstämman en 27 maj 2021.

Den riktade nyemissionen av högst 2 819 275 preferensaktier som beslutades på årsstämman den 27 maj 2021 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter. I samband med Bolagets tillträde av Kronan den 29 september 2021 har 1 444 279 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats säljaren Kronan Barkarby Holding AB motsvarande en ökning av aktiekapitalet med totalt 57 771,16 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett, mot bakgrund av styrelsens beslut att så medge enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, genom kvittning av fordringsbelopp som uppgår till 144 427 900 kronor.

Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 18:30.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)