Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

23 september 2021, 18:15
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 993 596 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på årsstämman den 27 maj 2021.

Den riktade nyemissionen av högst 2 819 275 preferensaktier som beslutades på årsstämman den 27 maj 2021 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter. I samband med Bolagets tillträde av Fyrlotsen den 23 september 2021 har 993 596 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats de fem säljarna av Fyrlotsen (Hemvid Bostad Fastighets AB, Inventovela AB, Total Asset Management Sverige AB, Jonas Bengtsson Invest AB och Dimitra AB) motsvarande en ökning av aktiekapitalet med totalt 39 743,84 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett, mot bakgrund av styrelsens beslut att så medge enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, genom kvittning av fordringsbelopp som för tecknarna uppgår till sammanlagt 99 359 600 kronor.

Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2021 kl. 18:15.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)