Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

11 oktober 2022, 16:00
Regulatoriskt

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 560 465 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på årsstämman den 25 maj 2022.

Den riktade nyemissionen av högst 1 150 000 preferensaktier till en teckningskurs om 100 kronor per aktie som beslutades på årsstämman den 25 maj 2022 riktar sig till investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställd förvaltningsfastighet. I samband med Svenska Nyttobostäders tillträde av Grafnäs Hyresrätt AB som äger tomträtten Nacka Skarpnäs 2:24 (Skogshusen) den 11 oktober 2022 har 560 465 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats säljaren av fastigheterna, Grafnäs Holding AB. De nya aktierna motsvarar en ökning av aktiekapitalet med totalt 22 418,60 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett genom kvittning av fordran.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD
tommy.johansson@nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2022 kl 16:00.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)