Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning har skett i riktad nyemission

10 december 2020, 08:30
Regulatoriskt

Stockholm 2020-12-10

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 757 638 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020.

Den riktade nyemissionen av högst 1 841 175 preferensaktier som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter. Bolaget kan nu meddela att 757 638 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats två av de teckningsberättigade investerarna i nyemissionen (Esplanaden Rinkeby Holding AB och Rinkebyterrassen Holding AB) motsvarande en ökning av aktiekapitalet med totalt 30 305,52 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett, mot bakgrund av styrelsens beslut att så medge enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, genom kvittning av fordringsbelopp som för tecknarna uppgår till sammanlagt 75 763 800 kronor.
Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2020 kl. 8:30.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)