Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 2 198 380 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022.

Den riktade nyemissionen av högst 2 700 000 preferensaktier som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022 riktar sig till investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Häggvik Nova 7 och 8). I samband med Svenska Nyttobostäders tillträde av Häggvik Nova 7 och 8 den 31 mars 2022 har 2 198 380 av de emitterade preferensaktierna tecknats och tilldelats säljaren av fastigheterna, Apelsinhöjden Holding AB. De nya aktierna motsvarar en ökning av aktiekapitalet med totalt 87 935,20 kronor.

Betalning av de tecknade aktierna har skett genom kvittning av fordran.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD 
tel. +46 70 86 10 613