Investor Relations

Svenska Nyttobostäder AB (publ) överväger emission av företagsobligationer

8 september 2021, 10:00
Regulatoriskt

Stockholm den 8 september 2021

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har givit Arctic Securities AS, filial Sverige i uppdrag arrangera investerarmöten med start den 8 september 2021 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett tre till fyraårigt säkerställt seniort obligationslån med rörlig ränta. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa. Emissionslikviden från den tilltänkta transaktionen kommer att användas för att finansiera förvärv, återbetala befintlig skuld och finansiera allmänna bolagsändamål.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 10:00 CET.

För mer information, kontakta:
Tommy Johansson, VD

tommy.johansson@nyttobostader.se
tel. +4670 86 10 61.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)