Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har laddat upp en uppdaterad bolagsbeskrivning på sin hemsida. I den tidigare versionen framgick på sida 42 att Häggvik 7, Häggvik 8, Häggvik 9, Häggvik 10, Häggvik You, Häggvik View, Alba och Rubigo förväntas tillträdas år 2023. Korrekt information är att ovan nämnda fastigheter förväntas tillträdas år 2022-2025. Den uppdaterade bolagsbeskrivningen är justerad med korrekt tidsangivelse.

I övrigt är bolagsbeskrivningen ojusterad jämfört med versionen som offentliggjordes den 30 oktober 2020.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 (0) 708 610 613

Mer information om Bolaget finns på www.nyttobostader.se