Investor Relations

Svenska Nyttobostäder avser att sälja projektet Lignum med 204 lägenheter mot privatmarknaden

4 april 2023, 08:30
Icke-regulatoriskt

 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) avser att styra om projektet Lignum vid Telefonplan i Stockholm mot privatmarknaden i stället för att behålla det i egen förvaltning. Projektet omfattar försäljning av 204 yteffektiva bostadsrätter om 1 och 2 RoK med planerad inflyttning i månadsskiftet september/oktober 2023. 

 

Lignum är en av de fastigheter som Svenska Nyttobostäder ska tillträda framöver. Enligt den tidigare planen skulle Lignum bli en förvaltningsfastighet i Svenska Nyttobostäders bestånd. Bolaget gör nu bedömningen att det är mer fördelaktigt att sälja lägenheterna som bostadsrätter till privatmarknaden.

 

”Vi ser en stor potential i att vända oss till privatmarknaden för denna fastighet. Lignum är beläget vid Telefonplan nära Stockholm City. I nuvarande marknadsläge ser vi alternativet att upplåta lägenheterna som bostadsrätter som det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi gynnas av att vi har en flexibilitet i vårt bestånd av fastigheter och projekt och vi kommer kontinuerligt att utvärdera olika lösningar för att aktivt optimera innehavet med målsättningen att maximera värdeskapandet” säger Fredrik Arpe tf. vd på Svenska Nyttobostäder. 

 

Genomförandet av en försäljning av Lignum som bostadsrätter till privatmarknaden förutsätter bl.a. att finansiering erhålls och att Svenska Nyttobostäder uppnår en ännu ej fastslagen försäljningsgrad.

 

Svenska Nyttobostäder avser att upprätta ett tilläggsprospekt med anledning av informationen i detta pressmeddelande. Tilläggsprospektet kommer att offentliggöras efter att det har godkänts av Finansinspektionen.

 

För mer information kontakta: 
Fredrik Arpe styrelseledamot och tf. VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 4 april 2023.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)