Investor Relations

Svenska Nyttobostäder kommenterar medieuppgifter om otillåten uthyrning i Hässelby Strand och Häggvik

30 september 2022, 17:52
Icke-regulatoriskt

Med anledning av dagens medieuppgifter i SVT samt Hem och Hyra om att personer måste lämna lägenheter i Svenska Nyttobostäders fastighetsbestånd i Hässelby Strand och Häggvik vill Svenska Nyttobostäder göra följande klargörande: Under dagen har ett antal personer tvingats avflytta från lägenheter i Svenska Nyttobostäders fastigheter Mälarterrassen i Hässelby Strand och Häggvik Nova i Sollentuna. Bakgrunden till detta är att otillåten andrahandsuthyrning genomförts av en av Svenska Nyttobostäders blockhyresgäster i strid med deras avtal, varför de avtalen har sagts upp.

En blockuthyrning som syftade till att erbjuda lägenheter till kommuner, företag, myndigheter och institutioner har i stället använts för otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led. Uthyrningen av lägenheterna står i strid med gällande avtal. Kriminell verksamhet har i flera fall dessutom konstaterats i de här lägenheterna. Blockhyresgästens avtalsbrott har lett till att avtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen har sagts upp, i enlighet med avtalen och gällande rätt.

  • Vi vill vara tydliga med att vi på inget sätt godkänt eller ingått avtal med TTS Holding även om det påståtts i debatten. Svenska Nyttobostäder har sagt upp tre avtal med en av våra blockhyresgäster till följd av att vi upptäckt kontraktsbrott och att det pågått kriminella handlingar i och vid dessa två fastigheter. Blockhyresgästen har i strid med våra kontrakt genomfört en uthyrning till ett företag (TTS Holding) som i sin i sin tur hyrt ut till privatpersoner, säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.
  • Jag blir både bekymrad och ledsen att detta nu drabbar oskyldiga människor. Vi har arbetat så nära myndigheterna som möjligt för att minska konsekvenserna för de hyresgäster som nu kommer i kläm. Vi har haft kontakt med socialtjänsten, berörda kommuner, polisen och andra myndigheter för att skapa så goda förutsättningar för att effekterna för de personer som hyrt dessa lägenheter ska drabbas i så liten utsträckning som möjligt samtidigt som förutsättningar måste skapas för att stävja den kriminella aktivitet som bedrivs. I SVT-inslaget framhävs att vi har en skyldighet att ta hand om hyresgästerna. Det stämmer inte, andrahands- och tredjehandshyresgäster har inga rättigheter direkt gentemot fastighetsägaren och inte heller någon rätt att bo kvar, säger Tommy Johansson.
  • I kölvattnet av den här händelsen har vi vidtagit en rad åtgärder för att dels säkerställa att inte liknande verksamhet bedrivs i andra delar av vårt fastighetsbestånd, dels att inte liknande händelser inträffar igen. Sammantaget leder den här händelsen till ett kortsiktigt intäktsbortfall i de berörda fastigheterna, fortsätter Tommy Johansson.

De åtgärder som Svenska Nyttobostäder har infört avser bland annat:

  • Tydligare kontroller av blockhyresgästerna och avtalsefterlevnaden.
  • Ökad närvaro vid fastigheterna genom dedikerade resurser för att göra ronderingar och en tätare dialog och avstämningsmöten med hyresgästerna.
  • En ny rutin där bolaget rapporterar eventuella diskrepanser mot folkbokföringen till polisen.

Övrig information i ärendet:

Svenska Nyttobostäder har, via sina dotterbolag, hyrt ut ett antal lägenheter genom blockhyresavtal. Lägenheterna har hyrts ut för att i sin helhet användas till vidareuthyrning av bostadslägenheter till kommuner, företag, myndigheter eller institutioner för deras verksamhet.

När Svenska Nyttobostäder fick vetskap om att de aktuella lägenheterna som blockhyresgästen förhyrt har hyrts ut till privatpersoner (i stället för till företag, myndigheter eller institutioner såsom följer av avtalen) har Svenska Nyttobostäder agerat gentemot blockhyresgästen. Uthyrningen av lägenheterna till privatpersoner i strid med avtalen är ett väsentligt avtalsbrott och utgör en så kallad förverkandegrund, vilket innebär att blockhyresavtalen upphör i förtid. Svenska Nyttobostäder har sagt upp blockhyresavtalen med iakttagande av skälig tid för att möjliggöra för blockhyresgästen en ordnad avflyttning från lägenheterna.

Svenska Nyttobostäder har inget avtalsförhållande med andra- eller tredjehandshyresgäster som befinner sig i lägenheterna. I och med att blockhyresavtalen mellan Svenska Nyttobostäder och blockhyresgästen upphör den 30 september 2022 måste även deras andra- och tredjehandshyresgäster avflytta från lägenheterna.

Kontaktuppgifter:

Tommy Johansson, VD

tommy.johansson@nyttobostader.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)