Den 31 mars 2022 tillträdde Svenska Nyttobostäder den helt nyproducerade fastigheten Nova i Södra Häggvik, Sollentuna. Fastigheten är fullt uthyrd.   

Nova består av 449 yteffektiva lägenheter och blir den första av totalt fyra förvärvade fastigheter som Svenska Nyttobostäder ska äga och förvalta i Södra Häggvik. 

Vid tillträdet gjordes en extern värdering av fastigheten som visade ett värde om 1 000 Mkr. Fastigheten förvärvades för 723 Mkr år 2020. Det ger en positiv värdeförändring om 267 Mkr som redovisas under första kvartalet 2022.

Det normaliserade driftnettot för Nova uppgår till 38 Mkr.

–Med tillträdet av Nova har vi ytterligare en fullt uthyrd fastighet i förvaltning, säger Tommy Johansson, VD på Svenska Nyttobostäder.

Svenska Nyttobostäder förvaltar nu 1 797 lägenheter av den totala portföljen på 5 752 lägenheter, som tillträds löpande fram till 2025. Senare i år tillträder bolaget ytterligare två fastigheter i Stockholmsområdet.