Stockholm, 20 januari 2021

Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl. 

Bolaget har utsett Catherine Hårderup som tillförordnad CFO fr.o.m. den 21 januari 2021 till dess att en ny permanent CFO är anställd. 

Catherine är Civilekonom från Lunds Universitet med tidigare erfarenhet som bl.a. CFO inom fastighetsbranschen.