Investor Relations

Tommy Johansson lämnar posten som verkställande direktör i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och Fredrik Arpe utses till tillförordnad verkställande direktör

31 januari 2023, 08:55
Regulatoriskt

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) har kommit överens med Tommy Johansson om att han lämnar positionen som verkställande direktör i bolaget. Styrelsen har utsett Fredrik Arpe till tillförordnad verkställande direktör.

Som kommunicerades den 20 januari 2023 står bolaget inför förändringar i bolagets kapitalstruktur såväl som förändringar i sin verksamhet. Bland annat kan bolaget komma att förvärva ett antal byggrätter för vidareutveckling inom bolagets regi. Mot bakgrund härav har styrelsen och Tommy Johansson kommit överens om att Tommy Johansson ska lämna posten som verkställande direktör i bolaget. Fredrik Arpe kommer att inträda som tillförordnad verkställande direktör tills vidare.

–Det har varit fantastiskt roligt och spännande att få leda Svenska Nyttobostäder från starten för drygt fem år sedan och på dess resa till självständigt noterat bolag. Bolaget går nu in i en ny fas och det är dags att lämna över stafettpinnen och jag gör det med stolthet över vad vi hittills åstadkommit. Jag ser fram emot att följa bolagets fortsatta utveckling, säger Tommy Johansson.

Fredrik Arpe, född 1969, har en gedigen erfarenhet av såväl fastighetsförvaltning som bostadsutveckling och har en bakgrund bland annat som verkställande direktör för ett antal bolag inom branschen, bland annat i Byggvesta, Småa och Järntorget. Fredrik Arpe kommer närmast från ALM Equity AB (publ) där han sedan 2021 är affärsområdeschef för affärsområdet förvaltning och vice verkställande direktör. Fredrik Arpe valdes in i Svenska Nyttobostäders styrelse i maj 2022.

–Bolaget kommer sannolikt att framöver genomgå en rad förändringar både avseende kapitalstruktur och verksamhet. Vid sidan om redan tillträdda och kommande tillträden av färdiga förvaltningsfastigheter kan bolaget komma att tillföras byggrätter som ska projektutvecklas till färdiga förvaltningsfastigheter under kommande år. Det är en ny och spännande fas i bolagets utveckling som nu inleds, säger Fredrik Arpe.

Fredrik Arpe tillträder som tillförordnad verkställande direktör omedelbart. Han kommer att fortsätta som styrelseledamot i bolaget tills vidare.

Styrelsen och Fredrik Arpe kommer under våren att diskutera huruvida rollen ska vara en långsiktig lösning eller om en rekryteringsprocess ska inledas.

För mer information:
Emma Norburg, styrelseordförande, telefon +46 70 305 78 03
Joakim Alm, styrelseledamot, telefon +46 73 396 97 27

Denna information är sådan information som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.55 den 31 januari 2023.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade fastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)