Investor Relations

Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

19 december 2023, 15:30
Regulatoriskt

I enlighet med de av bolagsstämman fastställda principerna för valberedningen ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Svenska Nyttobostäder AB (publ) består av följande ledamöter:

  • John Sjölund, utsedd av Bostadsnytta i Sverige AB
  • Anders Bengtsson, utsedd av Bengtssons Tidnings AB
  • Jakob Johansson, utsedd av Batten AB
  • Johan Thorwid, utsedd av AC Kapital Invest AB

John Sjölund är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta per mail till:

John Sjölund
john.sjolund@almequity.se


För mer information kontakta:

Fredrik Arpe, tf VD
fredrik.arpe@nyttobostader.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2023 kl. 15:30.

Om Svenska Nyttobostäder
Svenska Nyttobostäder utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med nyproducerade och kvadratsmarta lägenheter i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)