Investor Relations

Valberedningen utsedd i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

8 oktober 2021, 14:15
Regulatoriskt

Stockholm 2021-10-08

I enlighet med årsstämmans beslut ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Svenska Nyttobostäder AB (publ) består av följande ledamöter:

  • John Sjölund, utsedd av Bostadsnytta i Sverige AB
  • Anders Bengtsson, utsedd av Bengtsson Tidnings AB
  • Jakob Johansson, utsedd av Batten AB
  • Johan Thorwid, utsedd av AC Kapital Invest AB

John Sjölund är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta per mejl till:

John Sjölund
John.sjolund@almequity.se

 

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, VD, tel. +46 70 86 10 613

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 14:15.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet. Certified adviser är Erik Penser Bank AB, tel: +46 8- 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Dela sidan

IR-kontakt

Fredrik Arpe, tf VD

Missa inga nyheter


Här kan du läsa om vår integritetspolicy.

Dela sidan

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor (cookies)